Kiedy należy wymienić zdjęcie w dowodzie osobistym?

Kiedy należy wymienić zdjęcie w dowodzie osobistym?

Osoby dorosły zobowiązane są do wymiany dowodu osobistego co 10 lat. Przed ukończeniem 18. roku życia dokument należy wymieniać co 5 lat, natomiast po 65. roku życia wydawany jest bezterminowo. Zmiana wizerunku twarzy jest jedną z przesłanek ku temu, by udać się z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego. Trzeba wówczas wykonać aktualne zdjęcie do dowodu.

Zmiana wizerunku twarzy a wymiana dowodu

Konieczność wymiany zdjęcia w dowodzie następuje wówczas, gdy zmiana wizerunku twarzy w stosunku to tego umieszczonego w dokumencie może znacząco utrudniać lub uniemożliwiać identyfikację posiadacza. Z zasady nie ma więc powodu, aby tego dokonywać w sytuacji, gdy zmieniłeś fryzurę lub dokonałeś innej nieznacznej ingerencji, np. kolczyk w nosie. Jeśli jednak umieszczone w dowodzie zdjęcie znacznie odbiega od pierwotnego, warto rozważyć uaktualnienie posiadanego dowodu tożsamości, aby nie narażać się na ewentualne problemy.

Zdjęcie do dowodu musi być aktualne, a więc w znaczącym stopniu odzwierciedlają stan faktyczny. Nie powinno być wykonane wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Nie można mieć na nim nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami lub innych rzeczy, które mogłyby utrudniać rozpoznanie. Jeśli zarost, wąsy lub broda nie utrudniają rozpoznania cię, możesz je mieć na zdjęciu. Wskazane jest jednak wykonanie zdjęcia bez zarostu, aby uniknąć potencjalnych wątpliwości.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami dowód osobisty należy wymienić niezwłocznie, gdy doszło do zmiany wizerunku twarzy. Do innych sytuacji, gdy należy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości, zaliczamy m.in. zmianę danych zawartych w dowodzie osobistym (np. nazwisko), utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, unieważnienie certyfikatów (np. certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia itd.).

Author Avatar
by foto-finezja