Czy do prawa jazdy można wykorzystać tę samą fotografię co do dowodu osobistego?

Czy do prawa jazdy można wykorzystać tę samą fotografię co do dowodu osobistego?

Posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także dokumentu poświadczającego zdobyte uprawnienia do prowadzenia pojazdów jest obowiązkiem nałożonym przez polskie prawo. Jednym z podstawowych elementów takiego dokumentu jest zdjęcie, które powinno spełniać określone wymogi. Co warto wiedzieć o fotografiach dedykowanych do dowodu osobistego i prawa jazdy? I czy to samo zdjęcie może zostać wykorzystane w obu przypadkach? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Zdjęcia do dokumentów – co warto wiedzieć?

Jak już wspomnieliśmy, zdjęcia do dokumentów muszą spełniać konkretne wymagania prawne, a następnie przejść urzędową akceptację. Jeśli chodzi o dowód osobisty to podstawowe wymagania są następujące:

  • twarz musi zajmować od 70 do 80% powierzchni fotografii,
  • oświetlenie musi odzwierciedlać naturalny kolor skóry,
  • postać powinna zostać sfotografowana od czubka głowy po górne części barków,
  • włosy nie mogą zasłaniać twarzy,
  • mimika powinna być naturalna, a ułożenie głowy proste,
  • zabronione jest zakładanie okularów, biżuterii, czy innych elementów, które mogłyby utrudniać identyfikację.

Jeśli chodzi o zdjęcie do prawa jazdy to powinno one spełniać praktycznie te same wymagania. Należy więc pamiętać, że osoba fotografowana musi znajdować się w centralnej części, patrzeć w obiektyw w pozycji frontalnej, a zdjęcie musi pokazywać ją od czubka głowy po górną część barków. W przypadku prawa jazdy również niewskazane są ozdoby zakłócające wygląd i utrudniające identyfikację.

Czy można wykorzystać to samo zdjęcie?

Powstaje więc pytanie: czy to samo zdjęcie może zostać wykorzystane zarówno we wniosku o prawo jazdy, jak i we wniosku o dowód osobisty? Biorąc pod uwagę przedstawione wytyczne, czyli ustawienie ciała, kadr, oświetlenie, a także brak elementów, które mogłyby zakłócać odbiór, to odpowiedź brzmi: tak, to samo zdjęcie można wykorzystać w obu przypadkach. Co więcej, ta sama fotografia może zostać wykorzystana w trzech różnych sytuacjach:

  • do dowodu,
  • do prawa jazdy,
  • a także do paszportu.

Należy jednak pamiętać, że kolejnym wymogiem dotyczącym składanego wniosku jest zastosowanie aktualnej fotografii, czyli takiej, która została wykonana nie wcześniej niż sześć miesięcy od aktualnej daty. Jeśli więc wymiana prawa jazdy nastąpiła dużo wcześniej lub później niż wymiana dowodu osobistego (lub odwrotnie) konieczna będzie wizyta u fotografa i zrobienie nowego zdjęcia.

Author Avatar
by foto-finezja