Jakie standardy musi spełniać zdjęcie do wizy do USA?

Jakie standardy musi spełniać zdjęcie do wizy do USA?

Każdemu z nas zależy przede wszystkim na tym, by zdjęcie z jego udziałem było jak najkorzystniejsze. Są jednak sytuacje, w których to wygląd ustępuje miejsca niezbędnym formalnościom. Takie określone wymogi formalne muszą spełniać zdjęcia do dokumentów. Mianowicie urzędy mogą odrzucić fotografie, które mają niewłaściwe wymiary, kolory i kompozycje. Przyczyną braku akceptacji może być również nieodpowiednia mimika i złe ułożenie fotografowanego. O takich wymogach muszą pamiętać wszyscy ci, którzy wykonują zdjęcia do dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, dyplomów, czy kart pobytu i wiz do USA.

Jak wygląda prawidłowo wykonane zdjęcie do wizy do USA?

Wymogi formalne dotyczące zdjęć do wiz do Stanów Zjednoczonych są szczegółowo określone przez Ambasadę. Każde odstępstwo od wskazanych norm może wydłużać procedurę wydania dokumentu i często wymaga dostarczenia nowego, zgodnego z wymaganiami portretu. Przygotowując zdjęcie, należy pamiętać o jego aktualności. Wizyta u fotografa nie może obejmować terminu odleglejszego niż 6 miesięcy od złożenia wniosku. Nawet jeśli ktoś ubiega się o wizę ponownie, to nie może wykorzystać zdjęcia, które zostało przygotowane do pierwszego dokumentu. Kolejną ważną kwestią są odpowiednie wymiary fotografii oraz ustalone proporcje wynikające z ustawienia pozującego.

Zdjęcie do wizy do USA musi mieć kształt kwadratu o wymiarach 50 mm x 50 mm. Twarz pozującego musi być umieszczona na wprost, centralnie na środku. Sam wizerunek to 50%  powierzchni zdjęcia, które obejmuje głowę pozującego, od jej czubka do brody, z widoczną linią włosów po bokach twarzy. Wymiary głowy, od czubka do podbródka, powinny wynosić od 25 mm do 35 mm. Oczy natomiast muszą znajdować się na wysokości od 28 mm do 35 mm od dolnej granicy zdjęcia. Fotografia powinna być wykonana w kolorze na białym lub jasnym, jednolitym tle. Dopuszczalne jest niewielkie (najlepiej ćwierćcalowe) białe obramowanie.

Jakie wymagania dotyczą wyglądu pozującego?

Osoba fotografowana zobowiązana jest do tego, by patrzeć prosto w obiektyw w pozycji frontalnej. Na zdjęciu poza jej twarzą powinna znajdować się również górna część barków oraz fragment sylwetki. Nadto, od listopada 2016 roku istnieje obowiązek zdejmowania okularów do zdjęcia wizowego. Możliwe jest za to fotografowanie się w nakryciu głowy. Warunkiem tego  jest jednak całkowita widoczność twarzy. Oprócz tego linii brwi nie mogą zasłaniać włosy. Mianowicie konieczne jest to, aby cały owal twarzy był wyraźnie zarysowany. Uszy z kolei nie muszą być widoczne na zdjęciach. Jeśli zaś chodzi o biżuterię, zapobiegawczo zaleca się jej zdjęcie, aczkolwiek nie ma co do tego ściśle określonych wymogów.

Author Avatar
by foto-finezja